Skulpturelt arkitektonisk bygningsværk

Kernehuset er arkitektonisk inspireret af IrmaByens vartegn, det markante Kaffetårn, som er nabo til Kernehuset.

Kernehuset opføres som et skulpturelt arkitektonisk bygningsværk med fremtrædende bygningsspring og overgange.

Facaderne fremstår lodrette og skaber på denne måde en fin samhørighed med det lodretstræbende og markante Kaffetårn. De skiftevise tilbagetrukne og fremskudte facadepartier giver et levende udtryk, præget af samspillet mellem lys og skygge, og understreger den samlede bebyggelses stærke arkitektoniske forskellighed. De rumlige kvaliteter understreges ligeledes ved den elegante nedtrapning af bygningskroppen fra 7 etager til henholdsvis 6 og 5 etager mod øst.

Skal vi hjælpe dig med at finde dit nyt hjem?

Eminent lysindfald

Penthouseetagerne er skabt, så tilbagetrækningerne til ophold er dannet ud fra solens vandring fra øst til vest. Bygningsstrukturen nedskalerer mod syd og betjener sig af de samme arkitektoniske greb som Kaffetårnet. På afstand oplever man bygningen skulpturelt og tæt på ser man de nænsomt udførte detaljer.